Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017

In het voorjaar van 2017 zijn enkele terreinen van Het Flevo-landschap (572,3 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Het ging om het Larserbos (322,0 ha), Larservaartbos (195,2 ha) in Oostelijk Flevoland en het Gruttoveld en Rassenbeektochtstrook (55,1 ha) in Zuidelijk Flevoland. Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde de inventarisatie uit in opdracht van Het Flevo-landschap. De inventarisaties hebben ten doel de betekenis van de gebieden of delen daarvan voor broedvogels vast te stellen en daarmee beheer beter te kunnen evalueren.

Document: 

rap_2018-06_flevolandschap2017-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/06

Auteurs: 

van Manen W. & Deuzeman S

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands