Broedvogels van het Hooghalerveld in 2017

In 2017 is in opdracht van Staatsbosbeheer het Hooghalerveld (4058 ha) in Midden-Drenthe gekarteerd op broedvogels. Het gebied bevat globaal de boswachterijen Hooghalen, Grolloo en Schoonloo en de tussengelegen beekdalen.

Bij het uitvoeren van het broedvogelonderzoek is de Basiskarteringsmethode toegepast, gebaseerd op de door Sovon ontwikkelde Broedvogel Monitoring Project-methode (van Dijk & Boele 2011). Hierbij zijn de meeste aanwezige soorten gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene (Winterkoning, Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink).

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-55_hooghalerveld-2017-zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/55

Auteurs: 

Willem van Manen

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands