Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018

In het voorjaar van 2018 is het oostelijke deel van het Edese Bos (197 ha) in opdracht van de Gemeente Ede geïnventariseerd op broedvogels. Het Edese Bos bestaat hoofdzakelijk uit bos. Karakteristiek zijn de oude beuken- en eikenpercelen die op de voedselrijkere grond in het zuidwestelijke deel zijn aangeplant. Het overige bos is zeer gevarieerd, vooral bestaande uit naaldhoutopstanden, afgewisseld met beuken- en eikenvakken. De kartering in 2018 betreft een herhalingskartering met de jaren 2006 en 2012. In dit rapport worden de gegevens vergeleken en ontwikkelingen die broedvogels hebben doorgemaakt in de loop van de jaren besproken.

Document: 

rap_2019-17_broedvogels-edese-bos-oost-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/17

Auteurs: 

Symen Deuzeman

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands