Broedvogels van Elswout en Middenduin in 2016

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl.

Document: 

rap_2017-03_elswoud-middenduin-2016_zk.pdf

Rapportnummer: 

2017/03

Auteurs: 

Slaterus R. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands