Broedvogels van een deel van het Horsterwold in 2013

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Rap_2013-49_HorsterwoldZK.pdf

Rapportnummer: 

2013/49

Auteurs: 

Deuzeman S. & de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands