Broedvogels van een deel van Boswachterij Ugchelen-Hoenderloo en Kootwijk in 2016

In het voorjaar van 2016 is een deel van Boswachterij Ugchelen-Hoenderloo en Kootwijk (2411,4 ha) gekarteerd op broedvogels. In het gebied werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-juli, waarbij 8,9 minuten per hectare werd besteed aan veldwerk. Nachtrondes werden uitsluitend uitgevoerd in juni en juli voor de inventarisatie van de Nachtzwaluw.

In totaal werden 72 verschillende soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied, waarvan er 64 zijn gekarteerd. Er werden 14 Rode Lijst-soorten vastgesteld.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2017-01_Kootwijk-2016_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/01

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands