Broedvogels van de Sallandse Heuvelrug (en Elsenermaat) in 2016

Na eerdere grootschalige broedvogelinventarisaties in 1992 (Klemann 1993), 1999 (van Manen 1999) en 2008 (van Manen 2008) zijn in 2016 opnieuw de bosgebieden op de Sallandse Heuvelrug in beheer bij Staatsbosbeheer geïnventariseerd op broedvogels. Het geïnventariseerde deel heeft een oppervlak van 1627 ha. Er werden vijf inventarisatierondes uitgevoerd in de periode april tot en met juni. Totaal is 229 uur besteed aan veldwerk wat neerkomt op 8,4 minuten per hectare.

In het gebied werden 64 soorten broedvogels vastgesteld waarvan er 55 werden gekarteerd. In totaal zijn zeven Rode Lijst-soorten (Van Beusekom et al. 2005) vastgesteld: Koekoek, Ransuil, Nachtzwaluw, Groene Specht, Raaf, Matkop en Grauwe Vliegenvanger.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2017-12_BrvSallandse-Heuvelrug-2016_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/12

Auteurs: 

Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands