Broedvogels van de Pier van Oterdum en de schermpier van Delfzijl in 2019: aantallen en broedsucces

In het voorjaar van 2019 heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland een broedvogelinventarisatie en broedsuccesmeting uitgevoerd op de Pier van Oterdum en de schermpier van Delfzijl (Gr.). Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Natuurscope ecologisch onderzoek.

Het onderzoek is een vervolg op het pilotonderzoek in 2014 en aansluitend meerjarig onderzoek in de periode 2015-18.

Onderhavig onderzoek is volgens dezelfde werkwijze uitgevoerd als in voorgaande jaren (de Boer 2015, 2018, 2019a).

Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg en het gebruik van het windpark Delfzijl Noord, bestaande uit 19 windturbines verdeeld over de schermpier van Delfzijl (14) en de Pier van Oterdum (5). Hiervoor heeft de Provincie Groningen onder voorwaarden een gewijzigde vergunning van de Natuurbeschermingswet (tegenwoordig Wet Natuurbescherming) afgegeven. Een van de voorwaarden in de vergunning is dat effecten op broedvogels worden gemeten. Daarvoor zijn alle broedvogels in kaart gebracht en is van de relevante soorten (Kokmeeuw, Visdief en Noordse Stern) het broedsucces gemeten.

Document: 

rap_2019-80_brv-pier-van-oterdum-2019.pdf

Rapportnummer: 

2019/80

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands