Broedvogels van de Noetselerberg in 2016

In 2016 is in opdracht van de Unie van Bosgroepen de Noetselerberg geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisate is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het getelde gebied heeft een oppervlak van 427 ha In de periode april tot en met juni werden vijf inventarisatierondes uitgevoerd. Totaal is 68 uur besteed aan veldwerk wat neerkomt op 9,6 minuten per hectare.

In het gebied werden 48 soorten broedvogels vastgesteld waarvan er 39 werden gekarteerd.  In totaal zijn vijf Rode Lijst-soorten (Van Beusekom et al. 2005) vastgesteld:   Nachtzwaluw, Groene Specht, Raaf, Matkop en Grauwe Vliegenvanger.

U treft in bijgaande PDF geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2017-11_Noetselerberg-2016ZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/11

Auteurs: 

Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands