Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces

In het voorjaar van 2019 is De Klutenplas, in eigendom en beheer van Stichting Het Groninger Landschap, op broedvogels geïnventariseerd. De Klutenplas is gelegen in de Linthorst-Homanpolder aan de Groninger Noordkust en vormt een belangrijke broedlocatie voor kustbroedvogels. Zowel voor Kluut als Kokmeeuw is het gebied tegenwoordig één van de belangrijkste broedgebieden in de regio.

Document: 

rap_2019-82_brv-klutenplas-2019.pdf

Rapportnummer: 

2019/82

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands