Broedvogels van de Klutenplas in 2018: aantallen en broedsucces

Document: 

rap_2019-07_brv-klutenplas-2018.pdf

Rapportnummer: 

2019/07

Auteurs: 

Peter de Boer

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands