Broedvogels van de Duinen van Goeree in 2011

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

sovon rapport 2012-38 duinen van Goeree combiZK.pdf

Rapportnummer: 

2012/38

Auteurs: 

Majoor F., Slaterus R. & Annema M.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands