Broedvogels van de duinen bij Circuit Zandvoort in 2020

In 2020 werd in opdracht van PWN het duingebied grenzend aan Circuit Zandvoort gekarteerd op broedvogels (62 ha). Het gaat om een gebied dat deel uitmaakt van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en gekenmerkt wordt door een open duinlandschap met struwelen, poelen, en duinlandjes. Het grootste deel geldt als hondenlosloopgebied.

Lange tijd zag het er naar uit dat er voor het eerst in 35 jaar opnieuw een Grand Prix zou worden georganiseerd op het circuit. Deze stond gepland voor zondag 3 mei 2020. Maar door onvoorziene maatregelen als gevolg van de COVID-19-pandemie kon deze race geen doorgang vinden. Van eventuele verstorende omstandigheden voor de broedvogels van het aangrenzende duingebied, zoals geluidshinder tijdens autoraces, was tijdens dit inventarisatiejaar dan ook geen sprake.

Het in het voorjaar als gevolg van de pandemie uitblijven van alle race-evenementen op het circuit bood de unieke gelegenheid de effecten van het racen (met name de geluidseffecten) op de broedvogelstand te onderzoeken. De bedoeling is om wanneer de raceactiviteiten weer voortgang gaan vinden wederom een inventarisatie uit te voeren. Ter vergelijking kunnen reeds bestaande omliggende broedvogelplots gebruikt worden als referentie.

Document: 

rap_2020-83_brv-circuit-zandvoort-2020zk.pdf

Rapportnummer: 

2020/83

Auteurs: 

Roy Slaterus

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands