Broedvogels van de Deurnse Peel in 2018

In 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer de Deurnse Peel en Starkriet (1717,8 ha) in oostelijk Noord-Brabant gekarteerd op broedvogels. In bijna het hele gebied zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Expliciete nachtbezoeken zijn in juli gebracht voor inventarisatie van Houtsnip en Nachtzwaluw.

In totaal werden in de het geïnventariseerde gebied 93 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 80 zijn gekarteerd.  Conform de Rode Lijst van 2017 zijn twee soorten aangemerkt als bedreigd, acht als kwetsbaar en tien als gevoelig.

In het gekarteerd gebied, met name in de Deurnse Peel, is sprake van een bijzonder rijke broedvogelbevolking.  Dit komt door de vele gradiënten van nat naar droog, bos naar open, voedselrijk naar voedselarm, en dat in combinatie met een voldoende omvang, want samen met de Mariapeel en Grote Peel vormt de Deurnse Peel een van de grootste veenrestanten van Brabant en daarmee Nederland. Als karakteristiek voor het gebied kunnen worden aangemerkt het hoge aantal Wintertalingen, Nachtzwaluwen, Wielewalen en Blauwborsten.  Wat betreft de broedvogelbevolking kan de Deurnse Peel hierdoor worden aangemerkt als een gebied van regionaal en nationaal belang.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-57_deurnse-peel-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/57

Auteurs: 

Foppen R., Vogel R. & Ubels B.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands