Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002, 2007 en 2012

Document: 

Rap_2013-30_Oostvaardersplassen.pdf

Rapportnummer: 

2013/30

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands