Broedvogels van de Brunstingerplassen in 2018

In 2018 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de Brunstingerplassen (99,1 ha) in Midden-Drenthe gekarteerd op broedvogels. Het betreft een heidegebied met enkele plassen en enkele bosjes, die niet verbonden zijn met het hoofdgebied.

Hierbij zijn de meeste aanwezige soorten gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene (Winterkoning, Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink. In het hele gebied zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Expliciete nachtbezoeken zijn niet gebracht, maar enkele bezoeken zijn zo vroeg gestart dat nachtvogels waargenomen hadden kunnen worden.

In totaal werden 42 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 34 zijn gekarteerd. Conform de Rode Lijst zijn twee soorten aangemerkt als kwetsbaar en twee als gevoelig. Vergeleken met karteringen uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, zijn vooral soorten met een binding met agrarisch cultuurland in aantal achteruitgegaan en in de meeste gevallen verdwenen. Soorten van heide, overgang van heide naar bos en soorten van bos zijn in aantal toegenomen of nieuw als soort verschenen.

In bijgaande PDF zijn geen stippenkaarten opgenomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-59_dwingeloo-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/59

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands