Broedvogels van de Auvergnepolder in 2018

Voor de evaluatie van het beheer in natuurgebieden laat Staatsbosbeheer jaarlijks een deel van haar gebieden inventariseren. In het voorjaar van 2018 zijn in West-Brabant eigendommen van Staatsbosbeheer in de Auvergnepolder geïnventariseerd op broedvogels. De onderzochte terreinen liggen in het uiterste zuidwesten van de Provincie Noord-Brabant. De geïnventariseerde oppervlakte voor de SNL-kartering bedroeg 36,9 hectare. Bij uitzondering is het gehele kreekgebied geïnventariseerd op alle broedvogels wat neer komt op 56 hectaren. De eigendommen van Staatsbosbeheer liggen ten westen van Halsteren in de Auvergnepolder. Dit ongeveer vijf kilometer lange kreekrestant loopt van het gemaal bij de Schelde-Rijnverbinding in het noorden naar de Oosterscheldedijk bij de Princesseplaat in het zuiden.

Er werden vijf inventarisatieronden uitgevoerd in de periode begin april tot begin juni. In totaal werden 45 verschillenden soorten broedvogels vastgesteld in het onderzoeksgebied. Het aantal soorten betreft een minimum, omdat geen speciale bezoeken zijn gebracht voor nachtactieve soorten. In totaal zijn twee Rode Lijstsoorten vastgesteld: Koekoek en Snor.

Het Lange Water is een relatief smal en langgerekt gebied, hierdoor hebben invloeden van buiten het gebied natuurlijk meer impact op het gebied. Maar ook binnen het gebied zijn ontwikkelingen die goed moeten worden opgevolgd. Zoals de waterstand en de kwaliteit van het riet.

 

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

 

Document: 

rap_2018-86_auvergnepolder-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/86

Auteurs: 

Wouters P.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands