Broedvogels van de akkers van het Bergherbos in 2016

In het voorjaar van 2016 werden de akkers rondom het Bergherbos (201 ha) geïnventariseerd op broedvogels. De inventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten en had ten doel de broedvogelsoorten in kaart te brengen die van belang zijn in het kader van de regeling SNL (Subsidieregeling Natuur en Landschap).

Document: 

Rap_2016-46_Akkers-Bergherbos-2016_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2016/46

Auteurs: 

Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands