Broedvogels van Boswachterij Hardenberg in 2015

Uit bijgaande PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Rap_2015-40_HardenbergZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/40

Auteurs: 

Klemann M.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands