Broedvogels van Arkemheen en Delta Schuitenbeek in 2014

Uit deze PDF zijn de stippenkaarten verwijderd. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met Petra Verburg (petra.verburg@sovon.nl)

Document: 

Rap_2015-06_Arkemheen_Delta_Schuitenbeek_2014_ZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/06

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands