Broedvogels in Nederland in 2012

Gedrukte exemplaren kun je bestellen via de webwinkel.

Document: 

Rap_2014-13_Broedvogels-2012.pdf

Rapportnummer: 

2014/13

Auteurs: 

Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands