Broedvogels in enkele gebieden van Staatsbosbeheer op Texel in 2018

In 2018 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer enkele gebieden op Texel (564 ha) gekarteerd op broedvogels. Het gebied beslaat: De weilanden en waterpartij van polder Wassenaar en het Visje, Dorpszicht en de Roggesloot in het noorden van het eiland en een duingebied met duinmeren (De Geul, Pompevlak en Grote Vlak) in het zuiden.

In totaal zijn 71 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 62 zijn gekarteerd. Naast de soorten in de tabel kwamen Houtduif, Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink voor. Conform de Rode Lijst zijn twee soorten aangemerkt als bedreigd, acht als kwetsbaar en negen als gevoelig.

De aantalsveranderingen in Noord zullen voor een groot deel samenhangen met de nieuwe inrichting van het gebied, waardoor pioniersituaties zijn ontstaan en omstandigheden voor met name soorten van open terrein gunstiger zijn geworden. De aantallen van de meeste soorten in Zuid zijn opmerkelijk stabiel. Weidevogels tonen, ondanks het ontbreken van Vossen op het eiland, eenzelfde neergaande trend als op het vasteland.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

rap_2018-53_texel-2018-zk.pdf

Rapportnummer: 

2018/53

Auteurs: 

Dijksen L.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands