Broedvogels en broedsucces van kolonievogels in de Klutenplas in 2011

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

Rap_2012-24_klutenplas_2011ZK.pdf

Rapportnummer: 

2012/24

Auteurs: 

de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands