Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2016

In 2016 zijn in verschillende gebieden in provincie Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb-monitoring (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer). In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties vastgelegd en worden de belangrijkste bevindingen beschreven, met daarbij een focus op de ANLb-doelsoorten.

Document: 

rap_2018-18_anlb-monitoring-gelderland-2016.pdf

Rapportnummer: 

2018/18

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands