Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in Flevoland in 2013

Document: 

Rap_2013-75_flevoland_MAS-BMP.pdf

Rapportnummer: 

2013/75

Auteurs: 

Slaterus R., Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands