Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2015

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan. Voor nader informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2015-51_Broevo-SchiermonnikoogZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/51

Auteurs: 

Kleefstra R.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands