Broedvogelmonitoring in het Lauwersmeer in 2014

Document: 

Rap_2014-40_Broedvogels_Lauwersmeer.pdf

Rapportnummer: 

2014/40

Auteurs: 

Kleefstra R. & de Boer P.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands