Broedvogelmonitoring ‘A Better LIFE for Bittern’-Nulmeting 2015

In deze publicatie treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl

Document: 

Rap_2015-29_Better-life-for-BitternZK.pdf

Rapportnummer: 

2015/29

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands