Broedvogelkartering Asserbosch 2016

In 2016 zijn op verzoek van de Unie van Bosgroepen de bossen in en rond Assen (246 ha) in Noord-Drenthe gekarteerd op broedvogels. Het gaat om het Asserbos (124,0 ha), het Amelterbos (44,6 ha), het bos nabij de golfbanen (41,8 ha en de bosfragmenten rond de Baggelhuizerplas (35,4 ha).

De meeste aanwezige broedvogelsoorten werden gekarteerd, met uitzondering van de meest algemene (Winterkoning, Merel, Roodborst, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees). In het hele gebied werden vijf integrale bezoeken gebracht, waarbij 8.7 minuten /ha is besteed aan veldwerk.

Met uitzondering van het bos bij de golfbanen is er sprake van een druk recreatief gebruik in het gebied, wat niet vreemd is vanwege de ligging binnen of tegen de bebouwde kom van Assen met zijn 60.000 inwoners. Echter vanwege de omvang en leeftijd van met name het Asserbos is er een rijke en gevarieerde broedvogelbevolking aanwezig, met maar liefst twee paren Middelste Bonte Specht.

Document: 

Rap_2017-06_AsserbosZK.pdf

Rapportnummer: 

2017/06

Auteurs: 

van Manen Willem

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands