Broedvogelinventarisatie Turfvaartse Landgoed 2019

In 2019 zijn op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten de Turfvaartse Landgoederen (806,9 ha) geïnventariseerd op broedvogels. De Turfvaart ligt tussen de plaatsen Rucphen, Achtmaal en Zundert. Een aantal (algemene) soorten broedvogels zijn niet gekarteerd, niet geïnventariseerde soorten zijn: Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop, Goudhaan, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees en Vink.

Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest een uur voor zonsopgang begonnen. Er is één nachtronde gebracht om met name de Nachtzwaluw in kaart te brengen.

In totaal werden in het onderzochte gebied 86 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 77 zijn gekarteerd. 17 soorten komen voor op de Rode Lijst.

Document: 

rap_2019-61_brv-inv-turfvaartse-landgoed-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/61

Auteurs: 

Eekelder P. & Wouters P.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands