Broedvogelinventarisatie Tungelroyse Beek 2019

In 2019 is op verzoek van Vereniging Natuurmonumenten een deel van de middenloop van de Tungelroyse Beek (416,1 ha) geïnventariseerd op broedvogels.

Het gekarteerde gebied is gesitueerd tussen Weert, Stramproy en Heythuysen, en bestaat uit clusters van natuurgebieden en nabijgelegen percelen die onder het beheer staan van Natuurmonumenten. De Tungelroyse Beek meandert als een blauwe ader door dit variabele en dynamische Limburgse landschap.

Gedurende het broedseizoen zijn vijf integrale bezoeken gebracht die voor zonsopgang begonnen. Daarnaast zijn er ’s nachts en tijdens de ochtendschemer bezoeken gebracht voor het vaststellen van nachtactieve soorten.  Tijdens de inventarisaties zijn een aantal algemene broedvogelsoorten in opdracht niet gekarteerd, te weten: Fitis, Goudhaan, Houtduif, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Tjiftjaf, Vink en Winterkoning. Als gevolg van een vergissing is de Wilde Eend niet bij elk bezoek in kaart gebracht waardoor deze niet meegenomen kon worden in de analyse.

Tijdens de inventarisaties werden in totaal 81 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan 70 soorten zorgvuldig zijn gekarteerd. Van deze soorten zijn er 7 opgenomen als ‘kwetsbaar’ in de Rode Lijst en 6 als ‘gevoelig’.

Document: 

rap_2019-60_brv-inv-tungelroyse-beek-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/60

Auteurs: 

Hissel B.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands