Broedvogelinventarisatie Swifterbos 2019

Swifterbos en Rivierduin (169 ha) is een verzameling van jonge tot middeloude bosjes in Oostelijk Flevoland. In 2019 werd een broedvogelkartering uitgevoerd, in vijf bezoeken.
Er werden 40 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 31 werden geteld. Zes soorten komen voor op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland, waaronder drie met de status “kwetsbaar” en drie “gevoelig”.
De afname of verdwijning van enkele soorten past in het landelijk beeld, evenals de toename van specifieke bosvogels als Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Appelvink en Zwartkop. De toename van Bosrietzanger, Spotvogel, Tuinfluiter en Grasmus staat haaks op landelijke en regionale trends en heeft waarschijnlijk te maken met lokale kap vanwege essentaksterfte.

Document: 

rap_2019-43_swifterbos-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/43

Auteurs: 

Jager K.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands