Broedvogelinventarisatie Staphorst en Steenwijk 2019

In opdracht van Staatsbosbeheer zijn in 2019 de boswachterijen Steenwijkerwold (295 ha), Staphorst (947,7 ha) en Ommerschans (78,4 ha) gekarteerd op broedvogels. Alle gebieden zijn vijf keer bezocht.

Algemene broedvogels als Winterkoning, Roodborst, Merel, Heggenmus, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees, Vink en Gaai zijn niet gekarteerd. Alleen in Boswachterij Staphorst is de Houtduif ook gekarteerd. 
In Steenwijkerwold, Staphorst en Ommerschans werden in 2019 respectievelijk 57, 69 en 43 broedvogelsoorten vastgesteld. Van deze soorten staan 12 soorten op de Rode lijst. De trends in de drie gebieden laten een wisselend beeld zien.

Document: 

rap_2019-48_staphorst-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/48

Auteurs: 

Scholten S. & Jager K.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands