Broedvogelinventarisatie Overlangbroek 2019

In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de objecten Overlangbroek, de Wulperhorst, de Raaphof en de Dwarsdijkerbosjes (samen 198,5 ha) gekarteerd op broedvogels. Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Nachtbezoeken zijn niet gebracht. Alle broedvogelsoorten met uitzondering van 9 zeer algemene soorten zijn gekarteerd.

In Overlangbroek werden alle van de 48 soorten gekarteerd. In de andere veel kleinere objecten ging het om minder soorten: de Dwarsdijkerbosjes 21, de Raaphof 16 en de Wulperhorst 19. In totaal werden acht soorten van de Rode lijst vastgesteld in de onderzochte objecten.

Een vergelijking met eerder karteringen laten geen eenduidig patroon van veranderingen zien in de broedvogelbevolking in de meeste objecten. In Overlangbroek werden toenames vooral geconstateerd bij soorten van opgaand bos. Relatief veel soorten van struweel lieten er een afname zien.

Document: 

rap_2019-50_overlangbroek-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/50

Auteurs: 

van Kleunen A.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands