Broedvogelinventarisatie Linge-oevers 2019

In 2019 zijn in opdracht van Staatsbosbeheer de ‘Lingeoevers’ (436 ha) gekarteerd op broedvogels.
Het betreft de oeverlanden van de Linge tussen Arkel en Gellicum, inclusief het Lingebos, Het Zoelense Bos, delen van de Waaluiterwaarden bij Wamel, de Buitenpolder van Heerewaarden en enkele objecten nabij Alem.
Er zijn vijf integrale bezoeken gebracht die meest voor zonsopgang aanvingen. Expliciete nachtbezoeken zijn niet gebracht, maar enkele bezoeken zijn zo vroeg gestart dat er toch een redelijk beeld van nachtvogels is ontstaan.
Er werden 77 soorten vastgesteld als broedvogel, waarvan er 68 integraal zijn gekarteerd. Daarnaast waren er nog 11 extra soorten net buiten de grenzen van het onderzoeksgebied aanwezig. Winterkoning, Roodborst, Merel, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink waren aanwezig, maar zijn niet gekarteerd. Van de aangetroffen soorten staan er 12 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare soorten, meest soorten van moeras en bos.

Document: 

rap_2019-45_linge-oevers-2019-zk.pdf

Rapportnummer: 

2019/45

Auteurs: 

de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands