Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014

2016/11 Projectcode:

Koffijberg K., Cremer J., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K. 2016. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014. Sovon-rapport 2016/11, IMARES-rapport #. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, IMARES, Den Helder & WOT/Alterra, Wageningen.

Opmaak elders

Document: 

Rap_2016-11_Kustbroedvogels-Waddenzee-2014.pdf

Rapportnummer: 

2016/11, WOt-technical-report 78, Wageningen Marine Research-rapport C112/16

Auteurs: 

Koffijberg K., Cremer J.S.M., de Boer P., Postma J. & Oosterbeek K.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, IMARES, Den Helder & WOT/Alterra, Wageningen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands