Broedsucces in Constant Effort Site in 2013

Het jaar 2013 trapte af met twee koude wintermaanden, waarna de koudste lente in ruim 40 jaar volgde. Eind maart liepen broedvogelkarteerders hun eerste inventarisatierondes in de vrieskou en ijzige wind met mutsen op en handschoenen aan. Door deze koude begonnen veel standvogels pas laat met de eileg. De vraag of er ook effecten zichtbaar zijn van het koude weer op het broedsucces en de overleving, kan voor een aantal soorten worden beantwoord. Daartoe gebruiken we cijfers verzameld met het Constant Effort Site project (CES).

Document: 

Sovon-Nieuws_2014-1-p16_Broedsucces-in-Constant-Effort-Sites-in-2013.pdf

Auteurs: 

Symen Deuzeman

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

1

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands