Botentelling rondom IJburg in 2016/17

In het kader van de Natuurbeschermingswet en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in 2014/15 gestart met een verkenning van een geïntegreerde vogel- en botenmonitoring. De gegevens zijn additioneel verzameld tijdens de monitoring van watervogels in het winterhalfjaar tussen half september en half april (Klaassen 2015, 2016, Slaterus 2017). Hiertoe zijn tijdens de dagtellingen van vogels ook de aanwezige boten geregistreerd, conform notitie ‘Resultaten vogel- en botentelling IJburg 2012-2013’ (Backerra 2013).

Document: 

rap_2017-63_boottellingen-ijburg.pdf

Rapportnummer: 

2017/63

Auteurs: 

Slaterus R.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands