Betrouwbaarheid van ganzen- en zwanentellingen onder de loep genomen

Nu er belangrijke veranderingen gaan plaatsvinden in het provinciale beleid voor winter- en zomerganzen, staat het aantal ganzen dat in Nederland voorkomt meer dan ooit in de belangstelling. Zowel door Sovon als door de KNJV en Wildbeheer-een-heden (WBE’s) zijn in de afgelopen jaren tellingen van ganzen en andere watervogels verricht. Soms met met sterk verschillende bevindingen. Een nieuw rapport van onderzoeksbureau Alterra vergelijkt de telresultaten en de manieren waarop ze totstandkomen.

Lees ook:

Document: 

SN_2014-2_7-9_Betrouwbaarheid_van_ganzen-_en_zwanentellingen.pdf

Auteurs: 

Koffijberg K. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

27

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands