Beoordeling van mogelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk op twee locaties nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel

Document: 

inf 2009-04 vuurwerk.pdf

Rapportnummer: 

Sovon-informatierapport 2009/04

Auteurs: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands