Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en niet-broedvogels na een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen

Voor meer informatie over dit rapport kunt u contact opnemen met Julia Stahl.

Document: 

Rap_2013-27_oostvaardersplassen_30 juli.pdf

Rapportnummer: 

2013/27

Auteurs: 

Stahl J. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands