Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving

Vliegveld Valkenburg en omgeving (circa 791 ha) tussen Katwijk en Wassenaar zal in de toekomst worden herontwikkeld ten behoeve van woningbouw, werk en recreatie. Sovon is door Eelderwoude gevraagd te onderzoeken voor welke weidevogelsoorten het plangebied een grote regionale betekenis heeft.

U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met andre.vankleunen@sovon.nl.

Rapportnummer: 

2016/05

Auteurs: 

Siersema H. & van Kleunen A.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands