Beoordeling alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels

Nadere info henk.sierdsema@sovon.nl

Document: 

Rap_2013-63_vliegveld_Twente.pdf

Rapportnummer: 

2013/63

Auteurs: 

Sierdsema H., van Kleunen A. & Foppen R.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands