Belangrijke schakel in het Natura 2000-netwerk: Slaapplaatsen van vogels

In Nederland zijn 56 Natura 2000-gebieden met een beschermde slaapplaatsfunctie voor vogels. Deze slaapplaatsfunctie maakt expliciet deel uit van de instandhoudingsdoelstellingen. Een groot aantal van de beschermde slaapplaatsen betreft open wateren zoals plassen in de uiterwaarden van het rivierengebied, de Zeeuwse delta of de meren in de noordelijke provincies. Dit betekent dat ingrepen nabij dergelijke gebieden kunnen leiden tot negatieve effecten en dat daarbij dus een toetsing moet plaatsvinden. iet in alle gevallen zijn echter voldoende slaapplaatsgegevens beschikbaar. Om meer grip te krijgen op deze materie wordt in dit artikel aandacht besteed aan de ecologie van slaapplaatsen, en worden handreikingen gegeven die bruikbaar kunnen zijn voor een toetsing. Tevens wordt ingegaan op het Meetnet Slaapplaatsen dat in de gegevensbehoefte moet voorzien.

Document: 

Slaapplaatsen_in_Toets.pdf

Auteurs: 

Klaassen, O., Liefting, M.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Aeneas Media

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Vakblad Toets

Jaargang bron: 

2012

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands