Beheermonitoring van vogels in open akkerland in Oost-Groningen

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland en Werkgroep Grauwe Kiekendief opdracht gegeven om een plan op te stellen voor de beheermonitoring van broedvogels en wintervogels in het kader van het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

 

Document: 

rap_2016-13_beheermonitoring-open-akkerland.pdf

Rapportnummer: 

2016/13

Auteurs: 

Vogel R., Wiersma P., Roodbergen M. & Vlaanderen O.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen / Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands