Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht

Deze studie, in opdracht van de Provincie Utrecht, richt zich op het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor het beperken van de problematiek veroorzaakt door ganzen die gedurende het zomerhalfjaar in de provincie verblijven. Het betreft Grauwe Gans (meest talrijke soort), Canadese Gans, Soepgans (gedomesticeerde vorm van Grauwe Gans), Brandgans, Kolgans, Nijlgans en Indische Gans. De provincie wil duidelijkheid over het beheer tot nu toe, het resultaat daarvan en mogelijke alternatieven voor de toekomst om zomerganzen te beheren.

Document: 

Rap_2013-28_ zomerganzen_Utrecht.pdf

Rapportnummer: 

2013/28

Auteurs: 

Stahl J., van den Bremer L., Schekkerman H., de Boer V. & Voslamber B.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands