Beïnvloeden gehoorproblemen bij oudere waarnemers de BMP-trends?

Hoor je die Goudhaan of Sprinkhaanzanger nog wel? Je gehoor is cruciaal bij het inventariseren van broedvogelaantallen. Ook kennis en ervaring zijn van invloed op je telresultaten. Rond het vijftigste levensjaar begint het gehoor van mensen vaak substantieel te verslechteren, waarbij vooral hoge tonen minder goed worden geregistreerd. De hamvraag is: zien we dat terug in de landelijke vogeltrends? CBS en Sovon berekenden het antwoord.

Document: 

sovon-nieuws_02-17-p6-7_gehoorproblemen-bmp-trends.pdf

Auteurs: 

Tom van der Meij & Chris van Turnhout

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

30

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands