Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch

Document: 

Rap_2016-02_BMP-Biesbosch.pdf

Rapportnummer: 

2016/02

Auteurs: 

de Jong A. & Sierdsema H.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands