Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland

Op basis van de beschikbare broedvogelgegevens worden jaarlijks meerdere trendanalyses uitgevoerd, in ieder geval voor de groep van weidevogels. Het gaat dan om 1) de provinciale trends die op basis van de 73 provinciale (weidevogel)telgebieden worden berekend door Provincie Noord-Holland, 2) de provinciale trends die door CBS/Sovon op basis van alle beschikbare telgebieden worden berekend en 3) de landelijke trends die door CBS/Sovon worden berekend, ook uitgesplitst naar habitats op landelijke schaal. De provincie heeft de ambitie om relatief snel na afloop van het broedseizoen een trend van de weidevogels te (laten) berekenen, om zo over actuele trendcijfers te kunnen beschikken. Er is echter nog nooit gekeken naar de verschillen tussen de drie hierboven genoemde typen trends. Het is dus niet bekend of en in hoeverre de weidevogeltrends die op basis van de 73 telgebieden worden berekend afwijken van de provinciale trend die door CBS/Sovon wordt berekend en (ongeveer een jaar later) door Sovon wordt gepubliceerd op de ‘provinciale pagina’s’ van haar website.

Document: 

rap_2019-21_meetnet-gegevens_noord-holland.pdf

Rapportnummer: 

2019/21

Auteurs: 

van Turnhout C. & Zoetebier D.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Weidevogels

Publicatietaal: 

Nederlands