Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19

Om zicht te krijgen op de effectiviteit van maatregelen voor wintervogels op de akkers rondom het Bergherbos zijn in de winters van 2017/18 en 2018/19 voor het zevende, respectievelijk achtste opeenvolgende jaar maandelijkse akkervogeltellingen uitgevoerd. De akkers zijn hiervoor opgesplitst in zes deelgebieden die minutieus zijn uitgekamd. Waarnemingen van vogels die binding vertonen met de akkers zijn op puntniveau ingetekend en digitaal opgeslagen ten behoeve van toekomstige analyses. Er is een soortenlijst gehanteerd van typische akkervogelsoorten, met speciale aandacht voor Patrijs en Geelgors. De tellingen zijn uitgevoerd door lokale vogelaars onder coördinatie van Sovon en Natuurmonumenten. In dit rapport wordt kort verslag gedaan van de tellingen in de winters van 2017/18 en 2018/19. Geelgors en Patrijs worden kort nader besproken. Een analyse valt nog buiten het kader van de onderhavige opdracht.

Document: 

rap_2019-13_winterakkervogels_bergherbos.pdf

Rapportnummer: 

2019/13

Auteurs: 

Roodbergen M. & Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands